Meny logga text

Den 20:e februari håller Westbopartiet sitt årsmöte. Du som är medlem har fått en personlig inbjudan. Är du inte medlem ännu men vill bli det, gå in på vår hemsida westbopartiet.se så hittar du info om hur du blir det.
Som medlem blir du inbjuden till partiets gruppmöten, där får du information om aktuella frågor i kommunens nämnder och möjlighet att diskutera och påverka partiets politiska arbete.
Hör gärna av dig om du vill ha mera info om oss, via mail till info@westbopartiet.se

Kommuninvånarna får betala två gånger
I en artikel i Värnamo Nyheter kommer återigen kritiken mot nya sophanteringen i GGVV upp.
Det gemensamma bolaget SÅM har problem med ekonomin och aviserar ökning av taxorna. Samtidigt har kommunernas ledningar beslutat att gå före med hushållsnära insamling genom att bilda SÅM och låta dem sköta denna insamling. Detta trots att det inte åligger kommunerna att sköta denna insamling. SÅM har tagit över insamling som ska bekostas av producenterna, och lagt kostnaden på hushållen istället.
Enligt lag så finns ett producentansvar för omhändertagande av förpackningar. Tillverkarna av emballage och förpackningar som glas, metall och kartong mm tar ut en avgift som ska täcka returhantering av dessa. Detta läggs på konsumentpriserna för dessa varor, så det är kunderna/konsumenterna som betalar denna hantering.

På regeringens hemsida kan man läsa följande:
”Det är producenterna av förpackningar och tidningspapper som ska bekosta insamlingen, inte kommuner och bostadsrättsföreningar. Nu förtydligas att det fulla ekonomiska ansvaret ska tas av producenterna genom tillståndspliktiga insamlingssystem.”

I Naturvårdsverkets (tillsynsmyndigheten) vägledning om producentansvar för förpackningar, går det att läsa under rubriken Insamling, följande:
”Det är producenterna som har ansvar att se till att det finns lämpliga insamlingssystem. Ett insamlingssystem är lämpligt om det är lättillgängligt och ger god service åt dem som ska lämna förpackningsavfall och/eller returpapper till systemet.
Producenterna har möjlighet att fram till 2021 gå samman i så kallade materialbolag och genom sådana tillhandahålla lämpliga insamlingssystem. Även om de på så sätt uppdrar åt någon annan part att utföra insamlingen så är det producenterna som ansvarar för att uppfylla skyldigheterna”.

 – Regeringen utvecklar producentansvaren för förpackningar och tidningspapper samtidigt som vi förtydligar och skärper kraven. Det är producenterna av förpackningar och tidningspapper som ska bekosta insamlingen, inte kommuner och bostadsrättsföreningar. Uttalande av tidigare miljöminister Karolina Skog.

Westbopartiet kräver att SÅM enbart ska sköta insamling av förpackningsmaterial om kostnaden för detta läggs på producenterna och inte på hushållen. Vi motsätter oss en taxehöjning och ser istället fram emot en kraftig taxesänkning.

Westbopartiet

Westbopartiet önskar alla ett Gott Nytt År !
Vi vill tacka för allt stöd under 2019 och nu tar vi klivet över till 2020 och ett nytt decennium med nya krafter,  för att ta oss ann framtidens utmaningar.

 

Onsdagen den 20 februari var det dags för Westbopartiets årsmöte som tog plats i Torghuset, Smålandsstenar. Där togs det fram en ny styrelse för det kommande året. Den ser ut som följer:

Westbopartiets Styrelse 2019

Ordf.  Mikael Kindbladh,  Hestra
V.Ordf.  Tommy Östring,  Gislaved
Ledamot  Emelie Kristoffersson,  Anderstorp
Ledamot  Kian Andersson,  Gislaved
Ledamot  Sandy Lind,  Burseryd
Ledamot  Sven Johansson,  Gislaved
Ledamot  Thomas Johansson,  Smålandsstenar
Ersättare  Emelie Kindbladh,  Burseryd
Ersättare  Nicklas Westerholm,  Smålandsstenar

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelse

Stöd oss och bli medlem ! 
Medlemsavgiften för 2020 är 100kr.

(pensionär och ungdom under 18 år 50kr)
Medlemsavgift inbetalat efter 1/10 gäller för 2020 samt resterande del av 2019
Betala via  Swish : 123 427 38 76  eller  BankGiro  5080-0317
Uppge  personnummer, eller namn och adress.

Vid all kontakt med oss behandlas dina personuppgifter enligt GDPR. Vi sprider ingen information vidare till tredje part.