Meny logga text

Westbopartiets yrkanden och förslag till Budget och Planeringsdirektiv

Med utgångspunkt från det lagda planeringsdirektivet i maj, har Westbopartiet tagit fram ett eget förslag. Utöver de 25 miljoner kronor som tillkommit i förutsättningarna sedan i maj, har Westbopartiet tillskapat ett ytterligare utrymme på 25 miljoner årligen i driftbudgetramen. Vi gör detta med bibehållen soliditet, men med en sänkt investeringsnivå. Genom att sänka investeringsnivån till 140 miljoner per år kan även behovet av resultat sänkas till 30 miljoner i genomsnitt.
Westbopartiet anser det inte försvarbart att ha en högre investeringsnivå än 140 miljoner i genomsnitt under perioden, med tanke på den negativa befolkningsutvecklingen och den tidigare underbudgeterade Socialnämnden, samt behovet av att lägga ökade resurser för att stärka kommunens låga skolresultat.
De 50 + 3,4 miljonerna som Westbopartiet har att fördela jämfört med budgetförslaget från maj månad yrkar vi på att en årlig fördelning under planperioden görs på följande sätt :
Att Kommunstyrelsen får ett krav på effektivisering på 3% (+3,4 milj)
Att Bun tilldelas 15,4 miljoner generellt för att öka skolresultaten.
Att Bun tilldelas 3 miljoner i riktad satsning till elever med särskilda behov (Extra anpassningar och särskilt stöd)
Att SN tilldelas 23 miljoner för att minimera underbudgeteringen till nämnden.
Att SN tilldelas 3 miljoner för att trycka tillbaka den skenande användningen av psykofarmaka på SÄBO.
Att SN tilldelas 3 miljoner för att återställa den rekommenderade egenaktiveringen på 1 tim/vecka på SÄBO.
Att KS tilldelas 2 miljoner för att användas till Medborgarbudget.
Att KS tilldelas 2 miljoner för att förverkliga mötesplatser för äldre.
Att Fritid och Folkhälsonämnden tilldelas 2 miljoner till förbyggande arbete för utsatta barn och ungdomar.
Att Fastighet och Service får ett krav på effektivisering på 2% om tidigare beslut i kommunfullmäktige om hyresfrihet för tomställda SÄBO-lägenheter dras tillbaka.


När det gäller investeringsbudgeten yrkar vi på :
Att investeringsnivån ska vara 140 miljoner per år i genomsnitt.
Att Räddningsstation Hestra stryks, då det finns avtal med Gislavedshus av ombyggnad av befintlig. (-7 milj.)
Att simhallsbygget flyttas fram med start tidigast 2024 för att kunna få till avtal med Stiftelsen Isabergstoppen och eventuellt ytterligare externa investeringar. Kommunens andel 200 miljoner.
Att investeringarna för nybygge avseende att få bort inhyrda skol och förskolepaviljonger ska tidigareläggas.

Stöd oss och bli medlem ! 
Medlemsavgiften för 2022 är 100kr.

(pensionär och ungdom under 18 år 50kr)
Betala via  Swish : 123 427 38 76  eller  BankGiro  5080-0317
Uppge  personnummer, eller namn och adress.

Vid all kontakt med oss behandlas dina personuppgifter enligt GDPR. Vi sprider ingen information vidare till tredje part.

Den 27 april  var det dags för Westbopartiets årsmöte 2021. Där togs det fram en ny styrelse för det kommande året. Den ser ut som följer:

Westbopartiets Styrelse 2021

Ordf. Mikael Kindbladh,  Hestra
V.Ordf. Tommy Östring,  Gislaved
Ledamot Kian Andersson,  Gislaved
Ledamot Thomas Johansson,  Smålandsstenar
Ledamot Sandy Lindh, Burseryd
Ledamot Charlotte Ström, Gislaved
Ledamot Åke Fridén, Anderstorp
Ersättare Emelie Kindbladh, Burseryd
Ersättare Robert Knutsson, Gislaved
Ersättare Sven Johansson Gislaved
Ersättare Nicklas Westerholm Smålandsstenar

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelse