Meny logga text

Då flera har ställt frågan om hur Westbopartiet ställer sig till de olika resor som kommunen genomfört, vill vi klargöra vår hållning.
Westbopartiet blev invalda i kommunfullmäktige i valet 2018. Partiet fick representation i Kommunstyrelsen och nämnder från och med årsskiftet 2019.
De resor som främst diskuteras kring och det finns kritik emot är en resa till Kiruna, resa till och deltagande i Almedalen samt resa till Bryssel.
Vi börjar med Kirunaresan, den var 2017 det vill säga under förra mandatperioden då Westbopartiet inte fanns med i kommunpolitiken.
Resan till Almedalen har inte varit uppe till något politiskt beslut som Westbopartiet deltagit i. Ingen från Westbopartiet var heller med på resan.
Resan till Bryssel beslutades i Kommunstyrelsen i februari 2018, nästan ett år före det att Westbopartiet fick plats i styrelsen. I början av 2019 fick vi veta att styrelsens ledamöter skulle åka till EU i Bryssel under våren.
Vår ledamot i Kommunstyrelsen var med på resan och studiebesöken på de olika EU kontoren där. Vi hade före resan meddelat att då vi inte varit med och tagit beslutet att resan skulle ske, ville Westbopartiet själva stå för kostnaderna för resa och hotell. Före resan fick vi ingen kommentar på detta. Efter resan då vi ville få fram kostnaden som vi ville betala för vårt deltagande, fick vi veta att detta inte gick för sig. (se bild).
Det som varit går inte att backa ifrån. Däremot kan ändringar ske framöver. Då vår kommun liksom många andra kommuner har och kommer få ansträngd ekonomi gäller att vara restriktiv med utgifter som inte tillhör kärnverksamheten. Resor kan ibland vara angelägna och nödvändiga för kommunen som organisation. Till exempel har SKL Sveriges Kommuner och Landsting många av sina kurser och seminarier för olika kommunala verksamheter förlagda till Stockholm. Vi hoppas dock att dessa alltmer kommer hållas som webbseminarier framöver för att slippa resor och tidsspillan för medarbetare.
 

Onsdagen den 20 februari var det dags för Westbopartiets årsmöte som tog plats i Torghuset, Smålandsstenar. Där togs det fram en ny styrelse för det kommande året. Den ser ut som följer:

Westbopartiets Styrelse 2019

Ordf.  Mikael Kindbladh,  Hestra
V.Ordf.  Tommy Östring,  Gislaved
Ledamot  Emelie Kristoffersson,  Anderstorp
Ledamot  Kian Andersson,  Gislaved
Ledamot  Sandy Lind,  Burseryd
Ledamot  Sven Johansson,  Gislaved
Ledamot  Thomas Johansson,  Smålandsstenar
Ersättare  Emelie Kindbladh,  Burseryd
Ersättare  Nicklas Westerholm,  Smålandsstenar

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelse

Stöd oss och bli medlem ! 
Medlemsavgiften för 2019 är 100kr.

Medlemsavgift inbetalat efter 1/10 gäller för 2019 samt resterande del av 2018
Betala via  Swish : 123 427 38 76  eller  BankGiro  5080-0317
Uppge  personnummer, eller namn och adress.

Vid all kontakt med oss behandlas dina personuppgifter enligt GDPR. Vi sprider ingen information vidare till tredje part.