Meny logga text

2018


För tre år sedan den 23 november 2015 bildades Westbopartiet. Vår grundare och initiativtagare Jan Stridh samlade ett entusiastiskt gäng i en lokal på motorbanan i Anderstorp. Där hölls då ett formellt bildandemöte och en interimsstyrelse utsågs, samt stadgar antogs.
Tyvärr kan inte Jan vara med och fira med oss och uppleva partiets framgångar under dessa tre år. Men vi vet att Jan hade varit stolt över det som åstadkommits.
Nu ser vi fram mot den nya mandatperioden och Westbopartiets arbete i kommunpolitiken. Jubilaren växer och blir större för var dag. Du är också välkommen i gänget, bli medlem !

Läs hela inlägget »
Etiketter: övrigt

Demokratiberedningen              Ledamot    Thomas Johansson
Parlamentariska Kommitén     Ledamot    Sven Johansson
Parlamentariska Kommitén     Ersättare   Tommy Östring
Valnämnden                                    Ledamot    Emelie Kindbladh

Valnämnden                                      Ersättare   Jonas Svanberg

Kommunstyrelsen                          Ledamot   Mikael Kindbladh
Kommunstyrelsen                          Ersättare  Emelie Kristoffersson
Kommunstyrelsen                          Ersättare  Kian Anderson
Barn & Utbildningsnämnden    Ledamot   Tommy Östring
Barn & Utbildningsnämnden    Ersättare  Emelie Kindbladh
Socialnämnden                                Ledamot   Kian Anderson
Socialnämnden                                Ersättare  Thomas Johansson
Bygg & Miljönämnden                  Ledamot   Nicklas Westerholm
Fritidsnämnden                               Ersättare  Per Hagesjö
Fastighets & Servicenämnden  Ersättare  Robert Knutsson

Tekniska nämnden                         Ledamot  Sandy Lind

Läs hela inlägget »
Etiketter: våra politiker

Westbopartiet har nu gjort sitt debutsammanträde i Gislaveds Kommunfullmäktige. Ett stort ansvar ligger nu på ledamöter och ersättare att leva upp till det förtroende som väljarna givit oss.
Från årsskiftet kommer Westbopartiet även finnas representerade i flera av kommunens nämnder.

Läs hela inlägget »
Etiketter: fullmäktige

Har du också reagerat på och har synpunkter på beslutet att ändra hanteringen av sophämtningen i kommunen? Westbopartiet har fått många kontakter från medlemmar och kommuninvånare, om hur vi ser på denna fråga.
Efter att ha undersökt fakta så har vi hittat flera tveksamheter.
Vi har nu lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med flera frågor.
Du kan läsa hela interpelationen via länken här nedan.

Klicka här för att läsa hela Interpellationen

Läs hela inlägget »
Etiketter: interpellation