WePs Nomineringar till nämnderna

Demokratiberedningen              Ledamot    Thomas Johansson
Parlamentariska Kommitén     Ledamot    Sven Johansson
Parlamentariska Kommitén     Ersättare   Tommy Östring
Valnämnden                                    Ledamot    Emelie Kindbladh

Valnämnden                                      Ersättare   Jonas Svanberg

Kommunstyrelsen                          Ledamot   Mikael Kindbladh
Kommunstyrelsen                          Ersättare  Emelie Kristoffersson
Kommunstyrelsen                          Ersättare  Kian Anderson
Barn & Utbildningsnämnden    Ledamot   Tommy Östring
Barn & Utbildningsnämnden    Ersättare  Emelie Kindbladh
Socialnämnden                                Ledamot   Kian Anderson
Socialnämnden                                Ersättare  Thomas Johansson
Bygg & Miljönämnden                  Ledamot   Nicklas Westerholm
Fritidsnämnden                               Ersättare  Per Hagesjö
Fastighets & Servicenämnden  Ersättare  Robert Knutsson

Tekniska nämnden                         Ledamot  Sandy Lind

Etiketter: våra politiker

Kommentera gärna: