Demokrati är ett ord som kommer från grekiskans δήμος, démos folk och κρατος, krátos – styre,  översatt till folkstyre.

Vi i Sverige är ofta vana att ta demokratin för given. Nu på senare tid ser vi hur demokratin i Ukraina hotas.
Westbopartiet tar starkt avstånd från dessa angrepp på Ukraina och demokratin.

I september har vi demokratiska val i Sverige. Då har du möjlighet att visa att även den lokala demokratin är viktig.
En röst på Westbopartiet är en röst för en lokalt förankrad politik som lyssnar på sina väljare och invånare.