Westbopartiets yrkanden för Gislaved kommuns budget 2023


Jämfört med alliansens planeringsdirektiv har Westbopartiet tillskapat ett ytterligare utrymme på 30 miljoner årligen i driftbudgetramen. Vi gör detta med bibehållen soliditet, men med en sänkt investeringsnivå. Genom att sänka investeringsnivån till 140 miljoner per år kan även behovet av resultat sänkas till drygt 40 miljoner om året i genomsnitt.
Westbopartiet anser det inte försvarbart att ha en högre investeringsnivå än 140 miljoner i genomsnitt under perioden, med tanke på den negativa befolkningsutvecklingen och den tidigare underbudgeterade Socialnämnden, samt behovet av att lägga ökade resurser för att stärka kommunens låga skolresultat.
Westbopartiet yrkar på följande:
Att Kommunstyrelsen får ett krav på effektivisering och neddragning av administration med minskad budget på 7 miljoner
Att fastighet och servicenämnden får ett sparkrav på 2 miljoner tills tidigare fullmäktigebeslut på hyresfrihet för tomställda boenden verkställts
Att Bun tilldelas 10 miljoner för att minska frånvaron samt en riktad satsning till barn med särskilda behov
Att SN tilldelas 27 miljoner extra utöver alliansens 26 miljoner för att förbättra situationen för anställda och få bort delade turer, minska användningen av psykoformaka samt för att kunna ge ett stöd på en halv miljon vardera till tjej- och kvinnojouren.
Att tekniska nämnden tilldelas ytterligare 1 miljon utöver alliansens 2 miljoner för att ersätta minskade intäkter då MEX flyttats till kommunstyrelsen
Att räddningsnämnden tilldelas 1 miljon för att öka attrativiteten vid anställning av deltidsbrandmän
När det gäller investeringsbudgeten yrkar vi på :
Att investeringsnivån ska vara 140 miljoner per år i genomsnitt.
Att simhallsbygget flyttas fram för att kunna möjliggöra ett avtal med Stiftelsen Isabergstoppen och eventuellt ytterligare externa investerare.
Att investeringarna för samtliga nybyggen och tillbyggen avseende att få bort inhyrda skol och förskolepaviljonger ska prioriteras i investeringsplanen
Att en medborgarbudget införs på 2 miljoner årligen
Westbopartiet vill också föra politik och verksamhet närmare kommuninvånarna genom att införa en entimmas frågestund i samband med kommunfullmäktige 2 ggr om året.