Efter valet är Westbopartiet väl representerade
i kommunens nämnder och styrelser. Vi innehar:


2 ledamöter och 2 ersättare i kommunstyrelsen. (KS)
1 ledamot och en ersättare i KS AU.
1 ledamot, i KS näringsutskott,
1 ersättare i KS personalutskott,
1 ersättare i KS arbetsmarknadsutskott
1 lededamot i krisledningsnämnden.
2 ledamöter och 2 ersättare i Utbildningsnämnden,
1 led och 1 ersättare i Utbildningsnämndens AU
1 vice ordförande och 1 ledamot och 2 ersättare i Socialnämnden.
1 vice ordförande och en ersättare i Socialnämndens AU ,
1 vice ordförande och 1 ersättare i Socialnämndens Sociala Utskott
1 vice ordförande och 1 ledamot och 2 ersättare i Samhällsutvecklingsnämnden ,
1 vice ordförande och 1 ersättare i Samhällsutvecklingsnämndens AU
1 ledamot och 1 ersättare i Bygg och Miljönämnden.
1 ledamot i Demokratiberedningen.
1 ledamot och 1 ersättare i Parlamentariska kommittén .
1 ledamot och 1 ersättare i Valnämnden.
1 ledamot och 1 ersättare i Valberedningen.
1 ledamot i Gislaveds Energi AB.
1 ledamot i Gisletorp Lokaler AB.