Westbopartiet lämnade under torsdagen den 24 mars in följande motion om vänort i Ukraina till kommunfullmäktige

Vi följer det övergrepp som sker i Ukraina en europeisk demokrati som angrips på ett fruktansvärt sätt. Sverige och EU och stora delar av övriga världen stödjer Ukraina i sin kamp för försvaret av sina gränser och demokratin.
Många städer och orter i Ukraina är hårt drabbade och kommer behöva stöd och samarbeten framöver. Vi ser att viljan är stor bland befolkningen att hjälpa de som flyr landet. Men många av flyktingarna vill tillbaka när kriget är över. Människorna och landets samhällen kommer behöva stöd i många former framöver och vi tror Gislaved har mycket att erbjuda här.
 
Vi yrkar därför att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en lämplig ort i Ukraina som skulle kunna bli en vänort till Gislaved med framtida utbyten och samarbeten på bland annat områdena utbildning, näringsliv och kultur.